Ansøgning om optagelse på Master i Professionel Kommunikation (MPK), Roskilde Universitet

Se ansøgningsfristen på uddannelsens hjemmeside

 

NB: Fakturaen vil blive sendt til din E-boks

Oplys venligst navn og adresse mv. på den virksomhed, som fakturaen skal sendes til


Andre uddannelsesmæssige oplysninger: Andre uddannelser, igangværende uddannelser, relevante kurser o.lign anføres i CV’et. I CV’et skal følgende fremgå: Uddannelsens/kursets navn, uddannelsesinstitutionens navn, varigheden af uddannelsen/kurset samt den periode hvor man har deltaget i uddannelsen/kurset. Hvis du søger om optagelse på masteruddannelsen uden at have én af de uddannelser der iflg studieordningen giver adgang til masteruddannelsen, er det vigtigt at du beskriver dine andre uddannelser indholdsmæssigt og angiver ECTS vægtningen af hver enkelt uddannelse/uddannelsesmodul.Relevant Erhvervserfaring


Her anføres minimum 2 års relevant erhvervserfaring, og dokumentation vedlægges. Yderligere relevant erhvervserfaring anføres i CV’et.

Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgningen: