Ansøgning om optagelse på kursus - Inddragelse der virker

Se ansøgningsfrister på modulet hjemmesideModul/kursus

Hvilket modul/kursus søger du ind på?
PersonoplysningerNuværende beskæftigelseBetaling

Hvem skal betale dit deltagergebyr?NB: Fakturaen vil blive sendt til din E-boks


Oplys venligst navn og adresse mv. på den virksomhed, som fakturaen skal sendes til

Arbejder du i Københavns kommune, skal der anføres indkøbsordrenummer eller brugerID.

NB: Fakturaen vil blive sendt til arbejdsgivers E-boks såfremt denne er privat. Ved offentlig arbejdsgiver vil faktura blive sendt via EAN.Uddannelse

Andre uddannelsesmæssige oplysninger: Andre uddannelser, igangværende uddannelser, relevante kurser o.lign anføres i CV’et. I CV’et skal følgende fremgå: Uddannelsens/kursets navn, uddannelsesinstitutionens navn, varigheden af uddannelsen/kurset samt den periode hvor man har deltaget i uddannelsen/kurset. Hvis du søger om optagelse på masteruddannelsen uden at have én af de uddannelser der iflg studieordningen giver adgang til masteruddannelsen, er det vigtigt at du beskriver dine andre uddannelser indholdsmæssigt og angiver ECTS vægtningen af hver enkelt uddannelse/uddannelsesmodul.


Relevant erhvervserfaring

Her anføres minimum 2 års relevant erhvervserfaring, og dokumentation vedlægges. Eks: Kontrakt, Udtalelse fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver, Dokumentation fra HR-afd., Yderligere relevant erhvervserfaring anføres i CV’et.

Nuværende

2. seneste

3. seneste


Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgningen:

Vedhæft relevant dokumentation i PDF format, Max 10 MB
Vedhæft relevant dokumentation i PDF format, Max 10 MB
Vedhæft relevant dokumentation i PDF format, Max 10 MB
Max. 10 MB


Hvor har du hørt om uddannelsen