Ansøgning om optagelse på Diplomuddannelsen til turistfører

1) Dine personlige data


2) Din uddannelse (inkl. årstal, niveau, land):

Vedlæg kopi af eksamensbevis. Udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk el. Øvrige uddannelsesmæssige oplysninger, relevante kurser o.lign kan anføres i CV’et

3) Sprogkompetence på dit valgte arbejdssprog

Søger du ind på dit modersmål?* 

Har du gennemført sprogvurdering på C1? 

Din sprogkompetence på dansk:

(Udfyldes kun af ansøgere, der ikke har dansk som modersmål: Oplys gennemført danskundervisning, uddannelse og/eller arbejde i Danmark, samt hvornår du flyttede til Danmark.)

4) Relevant erhvervserfaring

Her anføres mindst to års relevant erhvervserfaring fra 1-3 arbejdspladser og dokumentation vedlægges. Yderligere relevant erhvervserfaring anføres i CV’et.
6) Studieforløb

Hvilket studieforløb søger du ind på?

7) Faktura

Hvem skal betale dit deltagergebyr? * 

NB: Fakturaen vil blive sendt til din E-boks


Oplys venligst navn og adresse mv. på den virksomhed, som fakturaen skal sendes til


8) Dit CV og et pasfoto.