Ansøgning om optagelse på Social Bæredygtighed (MSB)

Se ansøgningsfrister på uddannelsens hjemmeside


Studieforløb

Hvilket studieforløb søger du ind på?

I foråret optages der på følgende studieforløb:I efteråret optages der på følgende studieforløb:


PersonoplysningerNuværende beskæftigelseBetaling

Hvem skal betale dit deltagergebyr?


NB: Fakturaen vil blive sendt til din E-boks


Oplys venligst navn og adresse mv. på den virksomhed, som fakturaen skal sendes til

Arbejder du i Københavns kommune, skal der anføres indkøbsordrenummer eller brugerID.

NB: Fakturaen vil blive sendt til arbejdsgivers E-boks såfremt denne er privat. Ved offentlig arbejdsgiver vil faktura blive sendt via EAN.Uddannelse

Andre uddannelsesmæssige oplysninger: Andre uddannelser, igangværende uddannelser, relevante kurser o.lign anføres i CV’et. I CV’et skal følgende fremgå: Uddannelsens/kursets navn, uddannelsesinstitutionens navn, varigheden af uddannelsen/kurset samt den periode hvor man har deltaget i uddannelsen/kurset. Hvis du søger om optagelse på masteruddannelsen uden at have én af de uddannelser der iflg studieordningen giver adgang til masteruddannelsen, er det vigtigt at du beskriver dine andre uddannelser indholdsmæssigt og angiver ECTS vægtningen af hver enkelt uddannelse/uddannelsesmodul.


Relevant erhvervserfaring

Her anføres minimum 2 års relevant erhvervserfaring, og dokumentation vedlægges. Eks: Kontrakt, Udtalelse fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver, Dokumentation fra HR-afd., Yderligere relevant erhvervserfaring anføres i CV’et.

Nuværende

2. seneste

3. seneste


Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgningen:

Vedhæft relevant dokumentation i PDF format, Max 10 MB
Vedhæft relevant dokumentation i PDF format, Max 10 MB
Vedhæft relevant dokumentation i PDF format, Max 10 MB
Vedhæft relevant dokumentation i PDF format, Max 10 MB
Max. 10 MB


Hvor har du hørt om uddannelsen

Alumne-netværk og nyhedsbreve om fagligt relaterede arrangementer
Ønsker du at være medlem af din uddannelses alumne-netværk og modtage nyhedsmails om RUC’s efteruddannelsestilbud, kræver det samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger til den brug. Du kan læse mere om brugen af dine personoplysninger, samt vilkår for samtykke her. Ved accept af oplysninger oplistet i samtykkeerklæringen, giver du tilladelse til at Institut for Mennesker og Teknologi på RUC må kontakte dig via dine personoplysninger.