Ansøgning om optagelse på Masteruddannelse på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), Roskilde Universitet

Se ansøgningsfrister på den enkelte uddannelses hjemmeside

NB: Fakturaen vil blive sendt til din E-boks


Oplys venligst navn og adresse mv. på den virksomhed, som fakturaen skal sendes til


Andre uddannelsesmæssige oplysninger: Andre uddannelser, igangværende uddannelser, relevante kurser o.lign anføres i CV’et. I CV’et skal følgende fremgå: Uddannelsens/kursets navn, uddannelsesinstitutionens navn, varigheden af uddannelsen/kurset samt den periode hvor man har deltaget i uddannelsen/kurset. Hvis du søger om optagelse på masteruddannelsen uden at have én af de uddannelser der iflg studieordningen giver adgang til masteruddannelsen, er det vigtigt at du beskriver dine andre uddannelser indholdsmæssigt og angiver ECTS vægtningen af hver enkelt uddannelse/uddannelsesmodul.RELEVANT ERHVERVSERFARING
Her anføres minimum 2 års relevant erhvervserfaring, og dokumentation vedlægges. Yderligere relevant erhvervserfaring anføres i CV’et.FØLGENDE DOKUMENTATION SKAL VEDLÆGGES ANSØGNINGEN: