Ansøgningsskema til Sommerskole: Liveable cities - på Roskilde Universitet

Vejledning til ansøgning:

  1. Under ”Upload dokumentation for relevant uddannelse”: Vedhæft bevis på, at du har opnået en bachelorgrad eller nu er indskrevet på en kandidatuddannelse (indskrivningsbekræftigelse og/eller eksamensbevis). Hvis du ønsker at meritoverføre kurset på din nuværende uddannelse, skal du ligeledes vedhæfte dit studienævns forhåndsgodkendelse.
  2. Deadline for at søge kurset er 25. juni 2019. Hvis du opfylder kursets krav, vil du senest 2 uger, efter du har ansøgt, modtage til at optagelsesbrev. Du vil senest modtage optagelsesbrev d. 15. juli
  3. Umiddelbart efter betaling vil du blive indskrevet på RUC og får adgang til Moodle og RUC’s intranet.